ผักred sorrel เพาะอย่างไรครับ(ปกติผมจะเพาะให้รากงอกก่อนแล้ว ลงปลูกครับ)

ผักred sorrel เพาะอย่างไรครับ(ปกติผมจะเพาะให้รากงอกก่อนแล้ว ลงปลูกครับ)

1 Like

ไม่เคยได้ยินมากก่อน หน้าตาเป็นยังไง