ลิ้นจี่ฮงฮวย แม่ใจ ศรีถ้อย พะเยา ออกดอกดกมากปีนี้ ผลผลิตน่าจะใช้ได้ เพราะ supply ลดลง เกษตรกรหันไปปลูกผลไม้ชนิดอื่น มาดู

ลิ้นจี่ฮงฮวย แม่ใจ ศรีถ้อย พะเยา ออกดอกดกมากปีนี้ ผลผลิตน่าจะใช้ได้ เพราะ supply ลดลง เกษตรกรหันไปปลูกผลไม้ชนิดอื่น มาดูผลผลิตกันเดือน พฤษภาคม ครับ

2 Likes