ผมเพิ่งเริ่มทำเกษตรครับขอถามว่าเราจำเป็นต้องtestดินและน้ำก่อนปลูกพืชชนิดนั้นๆมั้ยครับถ้าจำเป็นเครื่องมือที่ต้องมีใช้มีอะ

ผมเพิ่งเริ่มทำเกษตรครับขอถามว่าเราจำเป็นต้องtestดินและน้ำก่อนปลูกพืชชนิดนั้นๆมั้ยครับถ้าจำเป็นเครื่องมือที่ต้องมีใช้มีอะไรบ้างครับขอแหล่งซื้อด้วยครับขอบคุณมากครับทุกๆท่าน

1 Like

จำเป็นครับ แม้แต่นักจัดสวนมือออาชีพยังตรวจวิเคราะห์ดินเลย การวิเคราะห์เพื่อทราบสภาวะทางกายภาพของดินที่ต้องปรับปรุงก่อนทำการปลูกพืช เช่นต้องใช้ปูนเท่าใด ปุ๋ยอะไรเท่าใด ตามค่าวิเคราะห์ เป็นการประหยัดปุ๋ย จะไม่เกิดผลเสียต่อดินในอนาคตด้วย

3 Likes