พริกไทยมีโรคสนิมใต้ใบ ขอทราบวิธีแก้ไขอย่างละเอียดครับ ขออคำอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้และสิธีแก้ไขที่ถูกต้องครับ

พริกไทยมีโรคสนิมใต้ใบ ขอทราบวิธีแก้ไขอย่างละเอียดครับ ขออคำอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้และสิธีแก้ไขที่ถูกต้องครับ

2 Likes

ถ้ามีรูปถ่ายแนบมาด้วยจะดีมาก เพราะ ถ้าวิเคราะห์โรคผิด การควบคุมก็จะผิดไปด้วย
แต่ถ้าอาการน่าจะ เป็นอาการของ โรคสาหร่ายสนิม ซึ่งเกิดได้กับพืชหลายชนิด ซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน เพราะมีความชื้นสูง

แนวทางการจัดการ
๑.ถ้าเป็นไม่มากตัดแต่งใบล่างๆที่เป็นโรคออก ไปจากแปลงปลูก อย่าทิ้งไว้ใต้โคนต้น แล้วค่อยพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒.สารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

2 Likes

พูดยากครับไม่เห็นรูป