ปีนี้แล้งมาก

ปีนี้แล้งมาก

2 Likes

ต้นมะม่วงใหญ่เป็นพืชที่ค่อนข้างทนแล้งมาก พอๆกับ ขนุน มะขาม หากแล้งในช่วงออกดอก ติดผลผลผลิตได้น้อยและคุณภาพต่ำ อาจต้องให้น้ำในช่วงนั้นบ้าง

2 Likes

สู้ๆจร้า แล้งเหมือนกันปีนี้

1 Like