พริกใบหงิก

พริกใบหงิก

2 Likes

น่าจะแมลงหวี่ขาวยาสูบนะคะ เหมือนเคยเห็นอาจารย์เคยตอบไว้

พริกใบหงิก ถ้าใบหงิกอย่างเดียว ลักษณะใบม้วนขึ้น จะเป็นการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ

ถ้าใบหงิกและด่างเหลืองด้วย จะเป็นอาการของการทำลายของเชื้อไวรัส ที่มีแมลงหวี่ขาวเป็นแมลงพาหะ ถ้าเป็นไวรัส การจัดการที่ดีที่สุด คือเมื่อเห็นต้นแรกควรจะถอนทิ้ง นำออกไปจากแปลงทันที
และควบคุมแมลงหวี่ขาว

กรณีพริกใบม้วนขอบใบงุ้มลงจะเกิดจากไรขาวพริก ดังนั้นควรมีรูปประกอบ นอกจากนี้เพลี้ยไฟนอกจากทำให้ใบบิดม้วนงอขึ้นแล้วยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสใบด่างเหลืองในพริกด้วย