เพลี้ยไก่แจ้ ใช้อะไรกำจัด

เพลี้ยไก่แจ้ ใช้อะไรกำจัด

4 Likes

ตามค่ะ ที่สวนเริ่มมีแล้วเหมือรกัน

อาจารย์สุเทพแนะนำไว้ใพสต์ก่อนหน้าตามนี้คะ…
ใช้สารได้หลายกลุ่ม และควรมี 3-4กลุ่มมาสลับกันเช่น กลุ่ม 1 ไดอะซินอน คาร์บาริล กลุ่ม 2ฟิโพรนิล อีทิโพรล กลุ่ม 3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน (กลุ่ม 15และ 16คุมไข่ในท้องตัวแม่ ยับยั้งการลอกคราบตัวอ่อน สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

4 Likes

นอกจากนี้ควรติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพื่อดักตัวเต็มวัยของเพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝอย จะช่วยลดการวางไข่ได้ และกำดักทำให้เรารู้ว่ามีแมลงเข้ามาระบาดแล้วจะได้จัดการได้ทัน

2 Likes