วิธีกำจัดหญ้าระมานครับ

วิธีกำจัดหญ้าระมานครับ

1 Like

สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม เช่นกลูโฟสิเนท แอมโมเนีย น่าจะใช้ได้ผผล