เรียนเป็นใบจุดขอบไหม้ พ่นคาร์เบนดาซิมแล้วไม่ดีเท่าไหร่ เรียนอายุ 5 ปี

เรียนเป็นใบจุดขอบไหม้ พ่นคาร์เบนดาซิมแล้วไม่ดีเท่าไหร่ เรียนอายุ 5 ปี

7 Likes

ถางหญ้า อย่าปล่อยให้สวนรก

สวนรก เชื้อมา

ตัดใบที่ติดโรคออก แล้วพ่นโพรคลอราช

ตัดออกแค่ใบที่อาหารหนักๆได้มั้ย

ควรตัดออกหมดนะ พืชมันไม่เหมือนคน ป่วยมาต้องตัดทิ้งดูแลใหม่อย่างเดียว รักษายาก

1 Like

ใช่เลย ป้องกันง่ายกว่า

เปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มอื่นดู

พ่นต้นที่ติดโรค แล้วก็พ่นต้นอื่นด้วย กันเชื้อลาม

1 Like