อยากได้หน่อไม้ใหญ่ๆอร่อยๆต้องปลูกพันธ์อะไรครับ

อยากได้หน่อไม้ใหญ่ๆอร่อยๆต้องปลูกพันธ์อะไรครับ

3 Likes

ปลูกจังหวัดไหนครับ

เพชรบุรีครับ

ที่สวนปลูกไผ่ตงลืมแล้ง หนือไผ่กิมซุง หน่อใหญ่ ออกหน่อทั้งปีถ้ามีน้ำให้เค้าครับ

1 Like

ไผ่กินหน่อ ได่แก่ กิมซู หม่าจู พันธ์ุจากจีน
พันธ์ุไทย ไผ่ตงดำ ศรีปราจีน ที่กล่าวมาอร่อยๆทั้งนั้น หน่อใหญ่อยู่ที่การดูแลนะครับ น้ำ ปุ๋ย การสุมโคน