ปลูกทุเรียนอย่างไรที่รอดตายมากที่สุด

ปลูกทุเรียนอย่างไรที่รอดตายมากที่สุด

4 Likes

๑. เลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง
๒. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
๓. หว่านให้รอบโคนด้วย เชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา ที่ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา 1:50-100:4 กก
๔.หลีกเลี่ยงการปลูกในที่ลุ่ม และ พื้นที่ควรมีการระบายน้ำที่ดี

2 Likes

ยากเลยครับคำถามนี้ ผมก็อยากรู้ 5555

ทุเรียนเล็กเป็นพืชที่อ่อนอแมากปลูกแล้วอาจตายเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากเจ้าของไม่เอาใจใส่ล่ะก็ ปลูกแล้วหงอยแล้วก็ตาย ก็มีหลายราย ปัญหา น้ำขังรากเน่า รากไม่เดิน แตกรากช้าพืชหงอยเป็นผีเฝ้าหลุม ไม่แตกใบใหม่ ใบร่วง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวเตรียมการดังนี้
1.ตั้งโคกด้วยแบ็คโฮ หรือจอบ ขนาด 3-4 เมตร หรือ1-2เมตรกรณีใช้จอบขณะตั้งโคกก็พรวนดินไปด้วย
2.ขุดหลุมบนโคก ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แล้วใส่หินฟอสเฟต 500 กรัมผสมให้เข้ากัน ปุ๋ยคอกเก่า5-10กิโลกรัม คลุกเคล้ากัดินหน้า
3.เอาถุงต้นกล้าทุเรียนที่แข็งแรง มาแลกรีดก้นถุงด้วยมีดคมพยามอย่าทำให้รากช้ำมาก แล้วตรวจหารากแก้วว่า ขดหรือม้วนหือ ไม่ ถ้าขดหรือม้วนให้พยามสยายรากขดหรือม้วนเล็กน้อย พร้อมกับปลายรากแก้วออก 1-2 เซนติเมตร การตัดและสยายเพื่อป้องกันรากทุเรียนกอดรัดกันเมื่อรากโตขึ้นเรื่อยๆ รากไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้แล้วค่อยๆหงอยตาย
4.วางต้นที่จัดการตัดและสงายรากแล้ว วางบนดินที่ผสมในหลุมแล้วใช้มีดกรีดข้างถุงชำด้านใดด้านหนึ่ง
5.กลบดินปลูกให้ท่วมระดับดินเดิมของต้นกล้า 1-2 นิ้ว ขณะกลบดินให้จัดต้นกล้าทุเรียนให้ตั้งตรง
6.ปักไม้ไม้ยึดลำต้นกันลมโยก
7.ทำที่พลางแสง ด้วยใบมะพร้าวแห้งตั้งกระโจม หรือตั้งไม้ขึงสแลน
8.ราดสารเคมีป้องกันกำจัดราไฟท็อปธอรา เช่น เมทาแลคซิล สารเรียกราก สตาร์ท บี 1 (Start B1 ฺ) ที่จะเข้ามาทำลายรากที่ตัดหรือรากฝอยที่บอบช้ำขณะทำการปลูก
9.ทำการคลุมโคนด้วยเศษหญ้าแห้งเพื่อไม่ให้อุณหภูมิหน้าดินสูง นำ้ระเหยออกจากหน้าดิน ทำให้ต้นทุเรียนเหี่ยวเฉา
10.ในช่วง 3 วันแรกให้น้ำติดต่อทุกวัน หลังเป็นวันเว้นวัน และต่อไป 3-5 วัน ทั้งนี้หากมีฝนตกไม่ต้องรด
11. หว่านเชื้อไตรโคเดอร์มาบริเวณโคนต้นทุเรียนโดยแหวกเอาเศษหญ้าขึ้นมาก่อนหว่านเสร็จคุมหญ้าแห้งกลับที่เดิม
การทำอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาน้ำท่วมบริเวณโคนราก รากไม่เดิน ไม่แตกรากใหม่
ต่อไปนี้ ทุเรียนก็จะแตกใบใหม่ แล้วจึงให้ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100-200 กรัม พรวนเป็นร่องรอบชายพุ่มตกเพื่อใส่ปุ๋ยแล้วกลบ แบ่งเป็น 75%.ใส่ลงในร่อง 25%หว่านบนหน้าดินใต้ทรงพุ่ม(แหวกหญ้าแห้งก่อนหว่าน)และให้น้ำหลังหว่านปุ๋ยแล้วทุกครั้ง และมีการสำรวจแปลงปลูกบ่อยๆหากมีอะไรผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
รูปที่ 1.ปลูกแล้วตาย


รูปที่2 .ปลูกแล้วไม่ตาย
รูปที่3 ปลูกแล้วเริ่มแตกใบ

ขอบคุณอาจารย์มนูกับอาจารย์อรพรรณครับ

ผมว่าหลักๆก็การเตรียมสวนนั่นแหละ