โรคอะไรแก้ยังไงครับครับดอกดาวเรือง

โรคอะไรแก้ยังไงครับครับดอกดาวเรือง

3 Likes

เป็นลักษณะของอาการขาดธาตุอาหารรองโบรอน ทำให้ต้นแตก หลังจากนั้นเชื้อแบคทีเรียโรคเน่าเละเข้าทำลายซ้ำเติม
สาเหตุที่เกิดอาการขาดธาตุโบรอน เพราะ
๑. ดินอาจจะเป็นกรดจัด เนื่องจากใช้ปุ๋ยเม็ดอย่างต่อเนื่อง และอาจจะปรับปรุงดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยคอกน้อยมาก ทำให้ธาตุอาหารรองโบรอนในดินไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
๒.ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
๓. เนื่องจากการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารรองค่อนข้างต่ำ จากการปฏิบัติ ตามข้อ ๑ และ ๒ ดังนั้นพืชต้นที่อ่อนแอจึงแสดงอาการขาดธาตุ อาหารรองโบรอน ในระยะที่เริ่มจะออกดอก
แนวทางการแก้ไข
๑. ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
๒. ลดปริมาณการใช้ไนโตรเจน
๓, พ่นธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม + โบรอน ในระยะก่อนออกดอก ( เพื่อประสิทธิภาพที่ดี ไม่ควรผสมกับ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช)

2 Likes

-ขออภัย error

ดินเปรี้ยวหรือเปล่าครับ