อยากใด้พันธ์ถั่วเลาะญี่ปุ่นจะหาซื้อใด้ที่ไหนคับ

อยากใด้พันธ์ถั่วเลาะญี่ปุ่นจะหาซื้อใด้ที่ไหนคับ

2 Likes

ไม่เคยได้ยินเลยคับถั่วพันธุ์นี้

อิดามาเมะ ติดต่อขอซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร