ปลูกข้าวโพดแบบใหนให้ใด้ผลผลิตดี

ปลูกข้าวโพดแบบใหนให้ใด้ผลผลิตดี

1 Like

ขอตอบเหมือนโพสของคุณมานพ รอดแสนนะคะ อาจารย์มนูเคยแนะนำไว้แบบนี้ค่ะ

  1. เตรียมการตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับสภาพและโครงสร้างดิน ไถพรวน ตั้งร่องปลูก ฯ
  2. จัดหาพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี ต้านทานโรค
  3. ให้ปุ๋ยสอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการของพืช เช่นปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ15-15-15 ในช่วงต้นกำลังเจริญเติบโต ช่วงออกดอกเน้น 12-24-12 และช่วงติดฝัก หรือลงหัวเน้นตัวท้ายสูง 12-12-17 หรือ13-13-21 ก็ได้
  4. การให้น้ำสม่ำเสมอ ตามความต้องการพืช
  5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม
  6. เก็บเกี่ยวผลผลิตที่สุกแก่เหมาะสมและถูกวิธี