อยากข้อมูลการกำจับวัสพืชและการดูแลรักษา

อยากข้อมูลการกำจับวัสพืชและการดูแลรักษา

1 Like

วัชพืชประเภทไหนครับผม

ในช่วง4เดือนแรกมันอาจโตช้ากว่าวัชพืช ควรกำจัดโดยวิธีกล หลัง4 เดือนไปแล้วมันจะปกคุมพื้นที่บังแสง การเจริญเติบโตของวัชพืช
การกำจัดวัชพืช ช่วง 1-4 เดือน 2-3 ครั้ง การใช้สารเคมีเหมาะกับมันอายุประมาณหลังปลูก 1เดือน ควรกำจัดโดยวิธีกล หรือสารเคมีตามการแนะนำเช่น ไกลโฟเสท ฯ
การให้ปุ๋ยเคมี หลังปลูก 1-2 เดือน 15-15-15หรือ 15-7-18อัตรา 50กิโลกรัม/ไร่
การให้น้ำในช่วงที่ขาดและจำเป็นจะช่วยเพิ่มปริมาณ ผลผลิตได้
เก็บเกี่ยว อายุ-12 เดือน