ข้าวพันธ์13เป็นอย่างไร

ข้าวพันธ์13เป็นอย่างไร

3 Likes

หมายถึง กข 13 ใช่ไม๊ครับ อ่านจากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวบอกไว้ว่าเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ต้องระวังเรื่องโรคขอบใบแห้งด้วย ถ้าสนใจลองเสิร์ชหาอ่านในเว็ปไซต์สำนักวิจัยได้ครับ

2 Likes

กข ๑๓ เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ ๑๖๐ ซม.
ลูกผสมของ ข้าวนางพญา๑๓๒ กับ ผักเสี้ยน ๓๐
ไวต่อช่วงแสง
ทนแล้งพอสมควร
ต้านทานโรคไหม้
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง

1 Like