มีผู้รู้เกี่ยวกับการปลูกโกโก้บ้างไมครับ อยากทราบว่ามันเป็นอะไร

มีผู้รู้เกี่ยวกับการปลูกโกโก้บ้างไมครับ อยากทราบว่ามันเป็นอะไร

2 Likes

ปกติใบพืชโดยทั่วๆไป​ขอบใบแห้งแบบนี้​ คืออาการขาดโปแตสเซี่ยม​(K)​ครับ​