มีวิธีป้องกันแมลงกินใบไหมคะ ต้นสละอินโด

มีวิธีป้องกันแมลงกินใบไหมคะ
ต้นสละอินโด

1 Like

รอยทำลายที่เห็นเกิดจากด้วงกุหลาบ ระยะหนอนกินรากพืชทุกชนิด ตัวเต็มวัยกลางวันหลบซ่อนตัว จะออกหากินกลางคืน ดังนั้นต้องพ่นสารตอนเย็นหรือกลางคืนจึงจะได้ผล สารเคมีที่มีประสิทธิภาพกลุ่ม 1ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 4 อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม กลุ่ม 14คาร์แทป

2 Likes

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ