มะนาวไร้เมล็ดทำอะไรได้บ้างครับ

มะนาวไร้เมล็ดทำอะไรได้บ้างครับ

การขยายพันธ์ุ คือ ตอนกิ่ง ติดตา และ ทาบกิ่ง
1. การตอนกิ่ง
การตอนกิ่งเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่นิยมใช้กันมากในมะนาวเพราะสะดวก ง่ายและรวดเร็วได้ต้นกล้าพันธุ์ขนาดใหญ่มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.1 คัดเลือกกิ่งมะนาวที่ตั้งกระโดงขึ้นในระยะเพสลาด กึ่งเขียวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งประมาณ 0.5 เซนติเมตร
1.2 ทำการควั่นกิ่งโดยตัดเปลือกนอกให้ถึงเนื้อไม้เป็นวงแหวน 2 วงแต่ละวงห่างกันประมาณ 1 นิ้ว
1.3 ใช้ปลายมีดกรีดเปลือกไม้ระหว่างวงแหวนด้านบนและด้านล่างแล้วใช้มีดลอกเปลือกไม้ออก แล้วใช้สันมีดขูดเอาเนื้อเยื่อเจริญที่ลื่นๆมือ(Cambium)ออกโดยขูดจากด้านบนลงล่าง ระวังอย่าให้แผลเปลือกด้านบนช้ำ จะทำให้ไม่ออกราก
1.4 ใช้พู่กันจุ่มฮอร์โมนเร่งรากทาที่ปากแผลรอยควั่นด้านบนพอฮอร์โมนแห้งแล้วนำเอาขุยมะพร้าวชุบน้ำอัดถุงที่มัดปากถุงให้แน่น(เรียกว่าตุ้มตอน)มากรีดตามแนวยาวของถุงแล้วแบะออกแล้วนำไปหุ้มรอยแผลควั่นจนมิด แล้วมัดเชือกฟางตุ้มตอนทั้งด้านหัวและท้ายแบบเดียวกันกับมัดข้าวต้ม โดยจัดให้รอยผ่าของตุ้มตอนอยู่ด้านบน เพื่อสะดวกในการรดน้ำตุ้มตอน
1.5 หมั่นดูแลความชื้นในตุ้มตอน ว่ายังชื้นหรือไม่ ถ้าหากแห้งให้รดน้ำลงในตุ้มตอน ยกเว้นฝนตกประมาณ 30 วันก็ออกรากและเมื่อรากแก่เป็นสีน้ำตาลแล้ว ก็ตัดกิ่งตอนมาชำและอนุบาลเพื่อจำหน่ายหรือนำไปปลูกต่อไป
2. การเสียบมะนาว(Cleft Grafting )การเสียบยอดมะนาวพันธ์ุ ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก สะดวกรวดเร็ว ข้อเสียได้กิ่งพันธุ์ดีขนาดเล็กต้องเลี้ยงดูนานความสำเร็จขึ้นกับความรู้ ชำนาญและประสบการณ์ แล้วแต่บุคคล
2.1 การเตรียมต้นตอโดยการเพาะเม็ดส้มพลหรือส้มป่า หรือ ทอยเยอร์ หรือส้มโอ หรือส้มซ่า อายุประมาณ6เดือนถึง 1ปี สามารถเสียบยอดได้โดยต้นตอขนาดเท่ากับดินสอดำ ประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร
2.2 เตรียมยอดพันธุ์ดี ที่ต้องการเลือกยอดที่เริ่มแก่ไม่อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ปลายยอดอั้นพร้อมจะแตกตาใหม่ขนาดประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร
2.3 นำต้นตอมาเตรียมไว้ มาตัดยอดตรงส่วนที่เหนือดิน ประมาณ 30 เซนติเมตรสวมเชือกเงื่อนกะตุดเบ็ด2วง ลงไปก่อนแล้วใช้มีดคมสะอาดผ่ากลางลำต้นลงมาประมาณ 1.0 -1.5 นิ้ว
2.4นำยอดพันธุ์ดีที่มีใบจริงตัดเหลือครึ่งใบจำนวน 2 คู่ใบทำแผลเป็นรูปลิ่ม เฉือนแผลด้านข้างกิ่งทั้ง 2 ด้านแผลแต่ละข้าง ยาวประมาณ 1.0-1.5 นิ้ว
2.5 แล้วเสียบยอดพันธุ์ดีลงในรอยแผลผ่าของต้นตอ จัดรอยแผลของต้นตอและยอดพันธุ์ดีแนบสนิทกันแล้วดึงปลายเงื่อนกะตุดเบ็ดให้แน่นด้านบนและด้านล่างของแผลให้แน่น
2.6 นำต้นที่เสียบยอดแล้วเข้ากระโจมควบคุมความชื้น หรือใส่ถุงพลาสติก คอบยอดที่เสียบ แล้วมัดปากถุงเพื่อลดการคายน้ำ ป้องกันยอดส้มแห้งตาย
2.7 หลังจากนั้น 7-10 วันถ้ายอดแห้งตายก็ทำการเสียบใหม่ ส่วนที่ยอดยังไม่แห้งให้เลี้ยงต่อไปในสภาพควบคุมความชื้นต่อไปอีกประมาณ 1- 2 เดือน ตาเริ่มแตกเป็นกิ่งใหม่ค่อยนำมาอนุบาลแล้วจำหน่ายต่อไป
3.การติดตามะนาว
3.1 โดยคัดเลือกต้นตอส้มป่า หรือส้มพล ส้มโอ ส้มซ่า เจริญเติบโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ตามความเหมาะสมถ้าเปลือกต้นตอร่อนหรือไม่ ถ้าเปลือกร่อนก็ติดตาแบบแผ่นปะ(Patch grafting) แต่ถ้าหากเปลือกไม้ไม่ร่อนใช้วิธีติดตาแบบรูปโล่ห์ (Chip budding)
ต่อไปนี้จะใช้วิธีติดตาแบบรูปโล่ห์ (Chip budding)
3.2 การติดตาแบบรูปโล่ห์(Chip budding)
ใช้ มีดขยายพันธุ์พืชทำแผลด้านบนต้นตอ โดยเฉือนเฉียงลงเข้าเนื้อไม้เล็กน้อย ยาวประมาณ 1 นิ้ว ที่ด้านล่างของแผลใช้มีดตัดเฉียงเขวางเนื้อไม้ทำให้แผลที่เหลือมีรูปร่างเหมือนบ่าหรือเงี่ยงสำหรับรับแผ่นตาพันธุ์ดี
3.3 กิ่งตาพันธุ์ดี ที่ตำแหน่งเหนือตาที่เลือกไว้แล้วเฉือนเข้าเนื้อไม้ผ่านตาลงมาประมาณ 0.5 นิ้วตัดเฉียงเข้าเนื้อไม้มุมเอียงใกล้เคียงมุมเอียงของแผลต้นตอ
3.4 สอดแผ่นตา เข้าที่แผลต้นตอด้านล่างสอดเข้าบ่าของต้นตอและ จัดให้แผลของตาพันธุ์ดีชิดกับลอยแผลของต้นตอด้านใดด้านหนึ่ง
3.5 พันพลาสติกเริ่มจากด้านล่าง ซึ่งต่ำจากรอยแผลล่างประมาณ 0.5 นิ้ว ตรงจุดเริ่มต้นควรพันให้แน่น โดยพันทับเหลื่อมกันขึ้นด้านบนหุ้มเลยรอยแผลด้านบนประมาณ 1 นิ้วแล้วผูกปลายให้แน่น
3.6 หลังจากนั้น 7-10 วันยอดตาแห้งหรือตายให้ทำใหม่ถ้าไม่ตาย ประมาณ 1 เดือนก็สามารถเปิดตาเพื่อบังคับให้กิ่งพันธุ์ดีแตกออกมาแล้วจึงตัดยอดต้นตอทิ้งเพื่อให้ยอดพันธุ์ดีเจริญเป็นต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป
ตอนกิ่ง

!
20200504_140009|375x500
เสียบกิ่ง

ติดตา

2 Likes