ขออนุญาติปรึกษาข้อมูลกลุ่มยาราคับมีกี่กลุ่มขอบคุณคับ

ขออนุญาติปรึกษาข้อมูลกลุ่มยาราคับมีกี่กลุ่มขอบคุณคับ

3 Likes

ถ้าแบ่งตาม วิธีการออกฤทธิ์ต่อเชื้อรา (MOA) แบ่งออกได้เป็น ๑๔ กลุ่ม ( A B C D E F G H I P U NC M และ BM )

ภายใต้ MOA ทั้ง ๑๔ กลุ่มนี้ ถูกจำแนกตามจุดที่เข้าทำลาย และ กลุ่มของสารเคมี ออกได้เป็น กลุ่มรหัส จำนวน ๗๘ กลุ่มรหัส

Last update: February 2019
78 FRAC code
FRAC code Number : 1- 50
P : P 01– P 07 (P07:33)
U : U ( 6,12,13,14,16,17,18)
NC
M: M 01- M12
BM: BM 01- BM 02
กลุ่มรหัสนี้จะมีการประชุมปรับเปลี่ยนทุกปี ทั้งมีสารใหม่เพิ่มเข้าม และ การโยกย้ายสารในระหว่างกลุ่มเดิม
ยกตัวอย่างเช่น สาร เดิมสาร fosethyl aluminium ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรกหัส 33 ในปี 2019 ถูกย้ายมาในกลุ่ม P ลำดับที่ 7 จึงได้กลุ่มรหัสใหม่เป็น P07 (33)

ดูรายละเอียดได้ใน google โดยพิมพ์ FRAC Code 2019

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์