สอบถามการกำจัดวัชพืช ของสวนทุเรียน ครับ

สอบถามการกำจัดวัชพืช ของสวนทุเรียน ครับ

1 Like

การจัดการวัชพืชในแปลงปลูกทุเรียน
การจัดการวัชพืชในแปลงปลูกทุเรียน หมายการบริหารจัดการวัชพืชให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตทุเรียนให้ได้มากที่สุด โดยใช้ต้นทุนต่ำ ไม่เป็นพิษต่อต้นทุเรียน เกษตรกรเองและสิ่งแวดล้อม ต้นทุเรียนเจริญเติบโตเร็ว
ประโยชน์ของวัชพืช
1.1 ช่วยควบคุมความชื้นของดินในแปลงปลูก รากทุเรียน สามารถดูดเอาน้ำไปใช้ได้ รูปที่3
1.2 ช่วยรักษาอุณหภูมิของผิวดินไม่ให้สูงรากทุเรียนไม่ถูกแดดเผาและสามารถเจริญเติบโตแผ่ออกไปได้เพิ่มขึ้น
1.3 วัชพืชช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
1.4 ช่วยป้องกันการชะล้าง( Erosion)บนหน้าดิน
1.5 ช่วยเพิ่มความชื้นในแปลงปลูก
2. โทษวัชพืช
2.1 เป็นที่หลบซ่อนของโรคและแมลงและสัตว์ศัตรูทุเรียน
2.2 วัชพืชจะแก่งแย่งปุ๋ยและธาตุอาหารที่ใส่ให้ทุเรียนจากดิน
2.3 วัชพืชเถาเลื้อย เช่น ตำลึง ตดหมูตดหมา ฯมักจะเจริญขึ้นปกคลุมต้นทุเรียนทำให้ได้รับแสงไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงทุเรียนเจริญเติบโตช้า ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ
2.4ถ้าปล่อยให้วัชพืชเจริญเติบโตมากเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ เช่น งู เป็นต้น
2.5 การมีวัชพืชปกคลุมดูแล้วได้ประโยชน์แต่ก็ต้องให้ปุ๋ย และน้ำเพิ่มขึ้น
3. การป้องกันและกำจัดวัชพืช
การกำจัดวัชพืชในแปลงทุเรียน มี 2 วิธี
3.1 วิธีกล เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในไม้ผลเกือบทุกชนิด สะดวก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เศษวัชพืชจะย่อยสลายเป็น อินทรีวัตถุและปุ๋ยต่อไปมีรูปแบบและวิธีการดังนี้

  1. บริเวณที่โล่งแจ้งระหว่างทรงพุ่ม ทางเดินระหว่างแปลงปลูก ควรเลือกใช้ รถขับตัดหญ้าล้อยาง หรือรถเข็นตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน รูปที่ 6และ7
  2. ส่วนที่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียน ใช้มีดพร้า เคียว หรือ เครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่ก็ได้รูปที่ 5และ 8
  3. ช่วงเวลาการตัดหญ้าประมาณ เดือนละครั้งหรือ 2 เดือน ครั้ง แล้วแต่ความหนาแน่นของวัชพืชโดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝน
    3.2 การใช้สารเคมี
  4. ช่วงก่อนพ่นสารที่จะต้องทำความสะอาดโคน ส่วนใต้ทรงพุ่มทุเรียนเล็กที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น จำเป็นจะต้องใช้สารกำจัดวัชพืชที่สามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างได้แก่ ไกลโฟเสท อัตรา 320-480 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ หรือ กลูโฟซิเนท อัตรา 240-320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่
  5. ช่วงปลายฤดูฝนซึ่งไม่มีผลผลิตแล้ว ควรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เพื่อทำลายที่หลบซ่อนของแมลง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง สารเคมีเช่นเดียวกันกับข้อ 1)
    การกำจัดวัชพืชโดยวิธีเคมีไม่แนะนำให้ใช้ในสวนไม้ผล ยกเว้นจำเป็น ![DSC01418|666x500]
1 Like

ตัดเถอะค่ะถ้าเป็นหญ้า ปลอดภัยสุด

1 Like