ถั่วฝักยาวเป็นใบเหลือง

ถั่วฝักยาวเป็นใบเหลือง

1 Like

อาการใบด่างเหลืองของถั่วฝักยาว จะมีสาเหตุจากไวรัส ที่ถ่ายทอดโดยเพลี้ยอ่อน และ สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้

ดังนั้น ต้องสังเกตุตั้งแต่ในระบะกล้า ถ้าเห็นต้นที่มีใบเลี้ยงผิดปกติ จะต้องถอนทิ้ง หรือ บางครั้งอาการจะแสดงเมื่อต้นโตขึ้น ก็ต้องถอนทิ้งเช่นกัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่เพลี้ยอ่อนจะมาดูดน้ำเลี้ยงและกระจายไปยังต้นอื่นๆ

ต้องพ่นสารสารกำจัดเพลี้ยอ่อน