การดูแลทุเรียน

การดูแลทุเรียน

1 Like

กรุณา ตั้งคำถามให้ชัดหน่อยได้ไม๊ค่ะ จะได้ตอบให้ตรงประเด็น

คำถามที่ท่านถามมามันกว้างมากๆ สมมุติจะพูดหรือตอบคำถามให้ครอบคุมทุเรื่อง คงต้องอ่านจากหนังสือน่าจะคบสมบูรณ์ ส่วนการตอบออนไลน์คงจะตอบปัญหาที่เป็นเฉพาะเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนเฉพาะ เช่นการตั้งคำถามการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กก่อนออกผลควรใช้ปุ๋ยอะไรบ้าง หรือหลังเก็บผลทุเรียน ควรฟื้นฟูต้นอย่างไร หรือ อาการผลเน่าที่เกิดจากจากไฟท็อป กับแอนแทรคโนส ต่างกันอย่างไร? ถ้า่ได้แนบรูปมาด้วยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น