ต้นทุเรียนมีอาการโทรมมากๆๆควรแก้ยังไงได้มั้งค่ะ เพราะในสวนมีอาการแบบนี้หลายต้น

ต้นทุเรียนมีอาการโทรมมากๆๆควรแก้ยังไงได้มั้งค่ะ เพราะในสวนมีอาการแบบนี้หลายต้น

1 Like


ภาพนี้ ใบเป็นโรคใบจุดสาเหร่าย

โคนต้นทุเรียน ถูกถากออกจนลึกถีงเนื้อไม้ ระบบท่อน้ำถูกถากออกไปเกือบรอบโคนต้น แล้วต้นทุเรียนจะได้น้ำ และ ธาตุอาหารจากในดินเพื่อไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างไร ดังนั้นเมื่อต้นทุเรียนไม่ได้อาหารตามความต้องการ ต้นก้โทรม

ทำไมต้องถากโคนทุเรียนลักษณะนี้?

ผมว่า… เขาคงรักษาอาการรากเน่าโคนเน่า… จึงทำให้เนื้อรอบโคนเสียหาย

ไม่มีร่องรอยการป้ายสารเคมี ถ้าถากเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ และถ้าเป็นจนเกือบรอบต้น การฉีดเข้าต้นจะปลอดภัยกับต้นพืชมากกว่า เพราะโอกาสการเสียหายของท่อน้ำจะไม่มี
การถากและป้ายสารฯควรใช้ในกรณีที่เกิดด้านใดด้านหนึ่ง

โคเน่าครับแล้วก็ถากออก มีรอยสารเคมีผสมปูนแดงป้ายอยู่จางๆ แสดงถึงว่านานมากแล้ว ทุเรียนบ้านผมก็แบบนี้หลายต้น ไม่มีใครปลูกทุเรียนโตขนาดนี้แล้วไปถากโคนเล่นหรอก