หนอนกระทู้ในข้าวโพด ใช่สารเคมีตัวใหนกำจัด

หนอนกระทู้​ในข้าวโพด
ใช่สารเคมีตัวใหนกำจัด

6 Likes

อิมาเมกตินได้อยู่นะ

คอยดูกลุ่มไข่มันแล้วเอาไปทิ้งด้วยครับ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีสารที่มีประสิทธิภาพหลายกลุ่ม กลุ่ม 1ไตรอะโซฟอส ไตรคลอร์ฟอน ไดอะซินอน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6 อีมาเมกติน กลุ่ม 11 เชื้อบีที กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 21โทลเฟนไพแรด กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 28 ฟลูเบนไดเอไมด์ คลอแรนทรานิลิโพรล สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 1+15โพรฟีโนฟอส+ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 28+6 คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน กลุ่ม 28+4 คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม กลุ่ม 18+5 เมทอกซี่ฟีโนไซด์+สไปเนโทแรม ควรใช้สารอย่างน้อย 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มทุกรอบ 30วัน เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนดื้อยา

2 Likes

ตอนนี้หลายพื้นที่มีการใช้สารอีมาเมกติน และใช้ซ้ำๆกันโดยไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มสาร หนอนจะสร้างความต้านทาน(ดื้อยา)จนในอนาคตสารกลุ่มนี้จะต้องใช้อัตราสูงขึ้น หรือใช้แล้วไม่ได้ผล ดังนั้นต้องหาสารหลายๆกลุ่มมาใช้สลับบ้าง

2 Likes

ขอบพระคุณมากมายครับ

ต้องดูแลตั้งแต่ข้าวโพดเล็กเลย ไม่งั้นไม่ทัน

มันดื้อคลอไพริฟอส