มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ พันธุ์ครั่ง เรดเลดี้ ปลูกในแปลงเดียวกันได้มั้ยครับ

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ พันธุ์ครั่ง เรดเลดี้ ปลูกในแปลงเดียวกันได้มั้ยครับ

1 Like

ถ้าไม่คิดจะเก็บพันธ์ุไว้ใช้เอง ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเป็นการปลูกเพื่อขายผลอย่างเดียว

2 Likes

ปลูกแยกแถวด้วยนะ จะได้แยกเก็บขายง่ายๆ

1 Like