โรคใบติดในทุเรียนใช้ยาตัวไหนค่ะ

โรคใบติดในทุเรียนใช้ยาตัวไหนค่ะ

ตัดกิ่งที่เป็นไปเผานอกแปลงครับ แล้วลองพ่นโพรคลอราซไม่ก็แมนโคเซ็บดู

ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้การใช้สารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ