ผักบุ้งใบเป็นจุดเหลืองใต้ใบมีลักษณะเหมือนเพลี้ยตอนแรกสีขาวแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและลำต้นจะแตกยอดแขนงออกมาแบบไม

ผักบุ้งใบเป็นจุดเหลืองใต้ใบมีลักษณะเหมือนเพลี้ยตอนแรกสีขาวแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและลำต้นจะแตกยอดแขนงออกมาแบบไม่สมบูรณ์เกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไหมครับ

1 Like

เพลี้ยกับหนอนชอนใบครับ ดูดน้ำเลี้ยงตอนเป็นต้นอ่อน ทำให้เติบโตไม่ได้ วิธีการกำจัดคือ ทำน้ำหมักกำจัดเพลี้ย ลองดูในยูทูปครับมีหลายสู

ขอบคุณครับ

ผักบุ้ง เป็นโรค ราสนิมขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา จระบาดมากในช่วงฤดูฝน
แนวทางการจัดการ
๑. คลุกเมล็ดก่อนปลูก ด้วย เมตาเลกซิล สำหรับคลุกเมล็ด หรือสารป้องกันกำจัดเชื้อราชั้นต่ำชนิดอื่น ที่ใช้สำหคลุกแล้วรับพ่น แต่ถ้าใช้สารกลุ่มนี้ คลุกเมล็ดแล้ว ต้องใช้ทันที และใช้ให้หมด
ถ้าได้คลุกเมล็ดก่อนปลูก อาจจะไม่ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงปลูกเลย
๒. ถ้าไม่ได่คลุกเมล็ด อาจจะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น

ขอบคุณครับ