โรคมะนาวมีอะไรบ้างครับ ปลูกมีใบเป็นจุดๆ

โรคมะนาวมีอะไรบ้างครับ
ปลูกมีใบเป็นจุดๆ

1 Like

เป็นจุดที่ใบเหรอคะ มีรูปไหมคะ

ปกติแล้วโรคบนใบและผลของมะนาวที่สำคัญ และเจอเป็นประจำคือโรคแคงเคอร์ ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการเกิดและแพร่กระจาย จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ถ้าใช้สารกลุ่มคอปเปอร์พ่นเป็นระยะ การระบาดของโรคจะน้อยลง