ควรใส่ปฺ๋สูตรอะไร

ควรใส่ปฺ๋สูตรอะไร

2 Likes

รอครับ รู้แต่ตอน 1-2 สัปดาห์แรกใส่ 23-8-8

16-16-16หรือ 20-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่รองพื้น และแต่งหน้าด้วย 46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัม/ไร่ช่วง 1เดือนหลังงอก

ปลูกเกือบเดือนแล้วก็ใช้ 46-0-0 เลยคับ

ข้าวโพดต้องระวังหนอนกะทู้ข้าวโพดระบาดด้วย