ส้มถ้าให้น้ำตลอดจะให้ผลผลิตแบบมะนาวมั้ยคับ

ส้มถ้าให้น้ำตลอดจะให้ผลผลิตแบบมะนาวมั้ยคับ

4 Likes

ส้มในนตระกูลเดียวกับมะนาว ก่อนออกอดอก
1.มีการตัดแต่งกิ่ง
2.ให้ปุ๋ยฟื้นฟูต้นใช้ขี้ไก่แกลบไร่ละ 1.5-2.0 ตัน 16-16-16 อัตรา2-3 กิโลกรัม/ต้น มาก่อน และในช่วงปลายฝน ประมาณ เดือนกันยายน ให้ปุ๋ยสะสมตาดก 8-24-24หรือ 9-24-24 เพื่อให้ต้นส้มสร้างตาดอก
3.หลังหมดฝนงดการให้น้ำทันที รอจนต้นส้มใบเหลืองสลดซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน ปลายธันวาคม- ต้น มกราคม ตอนนั้นแหละค่อยขึ้นน้ำอย่างเต็มที่(ท่วม) และค่อยลดลงและยังให้ติดต่อ7-10 วันแล้วส้มจะออกดอก บางรายอาจฉีดพ่น สาหร่ายเพื่อกระตุ้นการเปิดตาดอกอัตรา2-3 กิโลกรัม/ต้น

3 Likes

ต้องงดน้ำแล้วตัดแต่ง สูตรตามอาจารย์มนูด้านบนเลย

ถ้าให้น้ำเยอะมันจะออกใบเยอะเลย เป็นพันธุ์ดูใบ เพราะมีแต่ใบให้ดู 555