โรคใบติดฉีดตัวนี้ได้ผลไหมครับ

โรคใบติดฉีดตัวนี้ได้ผลไหมครับ

3 Likes

สารที่มีประสิทธิภาพที่แนะนำไว้ สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) สาร เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ
ในกลั

สารในกลุ่มรหัส 11 ใช้แล้วก็ดีกว่าการไม่ใช้สารอะไรเลย แต่สารที่ผลิตมาเพื่อเชื้อรากลุ่มนี้โดยเฉพาะ คือ กลุ่มรหัส 22 14 และ 20 ส่วนกลุ่ม 3 นั้นจากการทดสอบสามารถยับยั้งได้ดีเกือบเทียบเท่าสารอื่นๆ

2 Likes

ลองใช้เอทริไดอาโซล เพนไซคูรอน โพรคลอราซ เลือกตัวนึงครับ

1 Like

ขอบคุณครับ