โรคกาบใบข้าวแห้งรักษาอย่างไรคับ

โรคกาบใบข้าวแห้งรักษาอย่างไรคับ

2 Likes

แนวทางการจัดการ โรคกาบใบแห้งของข้าว
๑.หลังเก็บเกี่ยวข้าว ควรเผาตอซังและพลิกหน้าดินเพื่อทำลายเม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อรา
๒. กำจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ำ เพื่อลดโอกาสการฟักตัวและป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรค
๓. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น กข ๑๑
๔. ใช้สารป้องกันกำจัดโรคคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) สาร เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

3 Likes

ขอบคุณค่ะ

เป็นประโยชน์มากค่ะ