ปลูกผักชียังไงให้งอกทุกเม็ดครับ

ปลูกผักชียังไงให้งอกทุกเม็ดครับ

2 Likes

บดเมล็ดก่อนปลูกจะช่วยไหม

การเพาะควรบดเมล็ดก่อน (1เมล็ด แตกได้ 4เมล็ด)แช่น้ำเพื่อคัดเมล็ดลอยออก แชน้ำประมาณ 5-6ชั่วโมง แล้วนำมาคุกเมล็ด ด้วยยาเซฟวิน เอส 85 แล้วนำไหว่านหรือหยอด
กรณีไม่คลุกอาจใช้ยาเซฟวิน เอส 85 ผสมน้ำใส่บัวรดก็ได้ เสร็จแล้วคลุมด้วยฟาง
ให้น้ำวันละครั้ง การให้น้ำมากไปอาจทำให้เมล็ดและต้นอ่อนเน่า ให้สังเกตจากเนื้อดินโดยสัมผัส