ปลูกถั่วงอกอินทรีย์อย่างไรให้ขาวอวบคะ

ปลูกถั่วงอกอินทรีย์อย่างไรให้ขาวอวบคะ

4 Likes

เกาะค่ะ ปลูกกินเองแต่ไม่สวยซักที

ถั่วงอกที่จะอ้วนอวบจะต้องใช้เมล็ดสมบูรณ์เมล็ดโตสม่ำเสมอ หลังแช่เมล็ดแล้วก็นำมาเพาะในภาชนะที่เจาะรู ที่ก้นภาชนะใส่ตะแกรง ยกขาเพื่อระบายน้ำ แล้ววางวัสดุอุ้มน้ำที่ไม่สารพิษตกค้าง เช่นแผ่นกระสอบป่าน บนตะแกรง แล้วโรยเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้วจนเต็มชั้นแรก แล้ววางแผ่นกระสอบป่านแล้วโรยเมล็ดถั่วเขียวอีกทำอย่างไปจนพอแล้ววางถังเพาะในที่มืด รดน้ำสะอาดเช้า-เย็น ก็จะได้ถั่วงอกอวบอ้วน

2 Likes

พันธุ์ถั่วเขียวที่ใช้ปลูกคือพันธุ์อะไร ซื้อได้จากที่ไหนคะ

1 Like

ถั่วเขียวที่เขาใช้เพาะเป็นถั่วงอกนั้นเขาถั่วเขียวผิวดำนะ ตลาดรวมอยู่ที่บึงสามพัน แต่เพาะไม่มากคงหาซื้อในตลาดทั่วไป ตอนนี้มีพันธ์ุที่ผสมออกมามากมายลองค้นหาดูนะ

1 Like

ไม่ได้ตอบคำถามนะคะ เพียงแต่มีถั่วงอกที่เพาะไว้ และเก็บไว้ในตู้เย็น ๒ วันแล้ว จะเอามาอวดโฉมค่ะ ไม่อวบมาก แต่วันแรกก็ขาวดี ซื้อเมล็ดจากห้างสินค้า เพาะไว้ ๒ คืน

4 Likes

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ