เพราะอะไรมันใบยิก

เพราะอะไรมันใบยิก

ต้นอะไร มีรูปด้วยจะดีมาก