ข้าวโพดหวาน มีอาการ เน่า ลำต้นขาด มีกลิ่นเปรี้ยว มีแนวทาง กำจัด รักษา ป้องกัน ไหมครับ

ข้าวโพดหวาน มีอาการ เน่า ลำต้นขาด มีกลิ่นเปรี้ยว
มีแนวทาง กำจัด รักษา
ป้องกัน ไหมครับ

อาการที่พบนั้น มีชื่อโรคอย่างเป็นทางการ ว่า โรคเหี่ยวเน่า (Bacterial stalk rot)
มีสาเหตุจากเชื้อ แบคทีเรีย
อาการก่อนที่จะเน่า จะเห็นอาการที่ใบยอดปลายใบแห้งก่อน ต่อมาจึงจะเห็นอาการยอดเน่า อาการเน่านี้เกิดจากส่วนล่างของลำต้นก่อน แล้วลุกลามขึ้น
ถ้าเกิดแล้วต้องกำจัดทิ้งเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขได้
แนวทางในการจัดการโรคนี้
๑. ถอน และเผาทำลายต้นเป็นโรค
๒.ไม่ควรปลูกข้าวโพดซ้ำในที่เดิม
๓.เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้สูงกว่า ๑.๔%
๔.ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
๕, หลุมที่ถอนต้นออกไป นำปูนขาวหว่านให้ทั่ว
๖. ถ้าเพิ่งเริ่มพบโรค อาจจะพ่นด้วยสารกลุ่มคอปเปอร์ เพื่อ ชะงักการเจริญของเชื้อ จุดที่เชื้อชอบเข้าทำลายจะอยู่ที่ข้อที่สอง

1 Like

ขอบคุณครับ