อยากเพาะทุเรียนขั้นตอนการเพาะทุเรียนทำยังไงครับ

อยากเพาะทุเรียนขั้นตอนการเพาะทุเรียนทำยังไงครับ

การเพาะเมล็ดทุเรียน
1.คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์
2.ทำกะบะ เพาะชำกว้าง1-1.50เมตร ยาวที่ต้องการหรือ เพาะในถุงชำ
3. บรรจุขุยมะพร้าวหรือขี้เถ้าแกลบในกะบะหรือในถุงเพาะชำรดน้ำให้ชุ่ม
4.นำเมล็ดทุเรียนที่คัดเลือกไว้ในถุง ๆละ 5-6 เมล็ด หรือวางในกะบะที่ทำแนวร่องตัววีห่างกัน 10 เซนติเมตร โดยเอาขั้วด้านสีขาวลงล่างแล้วกลบขุยมะพร้าวหรือขี้เถ้าแกลบให้ปิ่ม ๆไม่ต้องต้องมิด ทำหลังคาพลางแสง
5. การใหน้ำทันทีหลังเพาะ หลังนั้น ใช้มือสัมผัสตรวจสอบความชื้น หากแห้งหมาดๆก้ให้รดน้ำ เว้นให้เมื่อมีฝนตก
6. รดสารเคมีป้องกันกำจัดราประมาณ 15 วันก็งอก