ใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดใดเหมาะกับสวนทุกเรียนอายุ15ปี

ใช้ยาฆ่าหญ้าชนิดใดเหมาะกับสวนทุกเรียนอายุ15ปี

3 Likes

ฉีดได้หรือครับ เห็นเขาว่าอันตรายกับราก

1 Like

เอที่จริงการบริหารจัดการวัชพืช ในสวนทุเรียนน่าจะใช้วิธีกลก่อนเครื่องตัดหญ้า การตัดเป็นหลักส่วนการใช้สารเคมีเป็นหนทางสุดท้าย
การกำจัดวัชพืชในแปลงทุเรียน มี 2 วิธี

3.1 วิธีกล เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในไม้ผลเกือบทุกชนิด สะดวก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เศษวัชพืชจะย่อยสลายเป็น อินทรีวัตถุและปุ๋ยต่อไปมีรูปแบบและวิธีการดังนี้

  1. บริเวณที่โล่งแจ้งระหว่างทรงพุ่ม ทางเดินระหว่างแปลงปลูก ควรเลือกใช้ รถขับตัดหญ้าล้อยาง หรือรถเข็นตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

  2. ส่วนที่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียน ใช้มีดพร้า เคียว หรือ เครื่องตัดหญ้า แบบสะพายไหล่ก็ได้

  3. โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนการตัดหญ้าประมาณ เดือนละครั้งหรือ 2 เดือน ครั้ง แล้วแต่ความหนาแน่นของวัชพืช

3.2 การใช้สารเคมี

  1. ช่วงก่อนทำสารที่จะต้องทำความสะอาดโคน ส่วนใต้ทรงพุ่มทุเรียนเล็กที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น จำเป็นจะต้องใช้สารกำจัดวัชพืชที่สามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างได้แก่ ไกลโฟเสท อัตรา 320-480 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ หรือ กลูโฟซิเนท อัตรา 240-320 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่

  2. ช่วงปลายฤดูฝนซึ่งไม่มีผลผลิตแล้ว ควรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เพื่อทำลายที่หลบซ่อนของแมลง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง สารเคมีเช่นเดียวกันกับข้อ 1)
    เครื่องตัดหญ้าชนิดต่างๆ


    สภาพแปลง

ตัดเอาดีกว่า รากพังคือจบเลยนะ

1 Like