องุ่น

องุ่น

1 Like

องุ่นชอบดินร่วนคับ แดดจัดและไม่ชื้น

ต้องดูพันธุ์ให้เหมาะกับที่ด้วย ไทยน่าจะชอบปลูกบิวตี้ซีดเลย เฟลมซีดเลส

ปลูกจังหวัดไหนคะ อากาศสำคัญด้วย