ยิปซิมมีประโยชน์อะไรครับ ใช้รองพื้นก่อนปลูกได้ไหม ใช่ยังไง

ยิปซิมมีประโยชน์อะไรครับ ใช้รองพื้นก่อนปลูกได้ไหม ใช่ยังไง

1 Like

ยิปซัมใช่ไหมครับ รู้แค่ว่าช่วยปรับดินคล้ายโดโลไมท์ แต่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดวิธีใช้ รอท่านอื่นครับ

1 Like

ไม่แนะนำให้ใช้รองพื้นครับ
ยิปซัม เป็นวัสดุปูน ชนิดหนึ่งครับ เอาไว้ปรับปรุงดิน คล้ายกับปูนขาว หรือโดโลไมต์ แต่ประสิทธิภาพน้อยกว่า โดยทั่วไปนิยมใช้แก้ปัญหาดินเค็มครับ

แนะนำให้หว่านปรับปรุงดิน แล้วไถกลบคล้ายปูนขาวก่อนปลูกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ครับ

2 Likes