อยากทราบวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิคค่ะ

อยากทราบวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิคค่ะ

4 Likes

ลองศึกษาเรื่องระบบก่อนครับ ที่เคยศึกษามาในไทยจะปลูกแบบ NFT กับ DFT กัน

4 Likes

เรื่องนี้เป็นเท็คนิคเฉพาะมีมากมายหลายแบบให้เลือกปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการโดยละเอียด โดยค้นคว้าจากเว็บไซท์ เรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ นะครับ

3 Likes

เป็นการปลูกโดยแช่รากในสารละลายอาหารของพืชครับ แต่ละวิธีแช่ต่างกัน

2 Likes

เรื่องปุ๋ยน้ำกับระบบน้ำก็สำคัญ หาอ่านเยอะๆเลยสองเรื่องนี้

2 Likes

ปลูกเยอะมั้ยคะ ถ้าไม่เยอะเค้ามีชุดสำเร็จรูปขายนะเดี๋ยวนี้ แต่เคยเห็นบางคนใช้ท่อพีวีซีทำรางค่ะ ประหยัดดี

1 Like