ปลูกมะม่วงและขนุนไว้กินเล่นต้นนึง สูงเกือบ6เมตรเท่าๆกัน หลายปีแล้ว ไม่ออกดอกเลย พื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย...มีวิธีดูแลย

ปลูกมะม่วงและขนุนไว้กินเล่นต้นนึง สูงเกือบ6เมตรเท่าๆกัน หลายปีแล้ว ไม่ออกดอกเลย พื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย…มีวิธีดูแลยังไงดีครับ

1 Like

ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ
1.ปลูกจากต้นเพาะเมล็ด หรือต้นต่อกิ่ง หรือกิ่งทาบ
2.ปลูกที่บริเวณไหน ในแปลงปลูกพืช หรือข้างบ้าน หรือกลางสนาม หรือบ้านจัดสรร
3. ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยก็ดีครับ
ปกติ ต้นเพาะเมล็ด ขนาดความสูง ประมาณ 6 เมตรก็น่าจะออกผลแล้ว ทั้ง 2 ชนิดเลย

ปลูกด้วยเมล็ดที่เคยโยนทิ้งไว้ แล้วมันงอกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติหลังบ้าน 2ต้นนี้ห่างกัน2เมตร และอยู่ใกล้บ่อน้ำเลี้ยงปลา10×25เมตรด้วย ทั้ง2ต้น ใบและ ลำต้น สวยงามไม่มีแมลงกิน

สองต้นนี้ครับ

นี่ครับ

รออ่านด้วยครับ

1.ถูกต้องนึกแล้ว ต้องปลูกด้วยเมล็ด อออกผลช้า ขนุนมีโอกาสกลายพันธ์ุสูง ส่วนมะม่วงอาจเหมือนเดิม เรายังสามารถทำการเปลี่ยนยอดเป็นพันธ์ุดีที่ต้องการได้
2.อายุตกผลประมาณ 5-7 ปี
3.ปลายฝนนี้ เดือน กันยายนทดลอง ซื้อปุ๋ย 8-24-24 จำนวน 2 กิโลกรัมมาใส่ให้ขนุน และมะม่วงใส่ใต้พุ่มเป็นวงกลมกว้าง 2-3 เมตร รดน้ำทันที 2-3ครั้งจนกว่าปุ๋ยจะละลายหมด(ปุ๋ยนี้ละลายยาก)
ตัดแต่งกิ่ที่เป็นกิ่งกระโดง กิ่งแซม ในทรงพุ่มออก กิ่งแห้ง กิ่งซ้อนทับกันทำให้ทรงพุ่มโปร่ง
4.หลังหมดฝน งดการให้ทันที รอให้มะม่วง ขนุนออกดอก เมื่อผ่านหนาว
5. ช่วงมะม่วงออกดอก ก่อนดอกบาน ควรฉีดนำ้ไล่เพลี้ยจักจั่น หยุดช่วงดอกบาน(ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมี)
แนะนำการเปลี่ยนยอดมะม่วง

ได้ใส่ปุ๋ยหรือบำรุงอะไรไหม

1 Like