โรคใบจุดใบเหลืองใบร่วงในพริกใช้ยาตัวไหนดีสุดคับ

โรคใบจุดใบเหลืองใบร่วงในพริกใช้ยาตัวไหนดีสุดคับ

2 Likes

ขอดูรูป
เพราะใบจุดในพริก เป็นได้ทั้งเชื้อรา และ แบคทีเรีย

1 Like

มีรูปไหมคะ ถ้าเห็นน่าจะพอช่วยได้

1 Like

แบบนี้คับ

อาการนี้มีสาหตุจากเชื้อแบคทีเรีย จะระบาดมากในฤดูฝน
๑.เมื่อหมดฤดูปลูก กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมด

๒.เมื่อเริ่มพบการระบาดหยุดการให้น้ำแบบพ่นฝอย

๓.พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่มคอปเปอร์ หรือ สารกลุ่มรหัส 24 (คาซูกะมัยซิน) หรือใช้ ๒ชนิดนี้ร่วมกัน

1 Like