ขอคำแนะนำดูแลลําไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยครับขอบคุณครับ

ขอคำแนะนำดูแลลําไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยครับขอบคุณครับ

2 Likes

แนะนำ
1)หลังเก็บเกี่ยวให้ฉีดพ่น ทางใบด้วยสังกะสี เพื่อช่วยปรับสมดุลภายในต้นลำไย ทำให้ต้นแตกใบใหม่ได้เร็วขึ้น
2)จากนั้นทำการตัดแต่งทรงพุ่มให้เหมาะสม
3)ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ ร่วมกับปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต 15-0-0 อัตรา 1:1 ใส่ต้นละ 1-2 กิโลกรัม ขึ้นกับขนาดของต้น
จะช่วยให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และโครงสร้างแข็งแรงครับ

3 Likes

การเตรียมความพร้อมของต้นหรือฟื้นฟูต้น
1.1 ทำการตัดแต่งกิ่ง
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จโดยตัดกิ่งยอดกลางทรงพุ่มด้านบน 2-3 เพื่อเปิดใจกลางทรงพุ่ม แล้วตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดง กิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
1.2 การใส่ปุ๋ย
1.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยพรวนดินให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น (ปุ๋ยควรผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้ว)
1.2.2 ปุ๋ยเคมี ตามแนวทางของอาจารย์ พาวิน มะโนชัย (N:P:K) 4:1:3 โดยใช้ปุ๋ยผสมดังนี้สูตร 46-0-0 ผสม 15-15-15 และ 0-0-60 ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ตามสัดส่วนที่กำหนด
1.2.3 หรือ 25-7-7 อัตรา 500 กรัมต่อ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
1.2.4 หรือใส่ปุ๋ยคอกผสมผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0 อัตราส่วย 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น หรือปุ๋ยเคมี 15-15-15หรือ 20-0-0 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น
1.2.5 กรณีต้นลำไยทรุดโทรมควรฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมประเภทคาร์โบไฮเดรต 1-2ครั้ง แล้วกระตุ้นการแตกรากใหม่ให้แข็งแรงด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15อัตรา 60 กรัมผสมฮิวมิค แอซิด 100 มิลลิลิตร /น้ำ 20ลิตรราดใต้บริเวณทรงพุ่มทุกๆ 7 วัน 2-3 ครั้ง
1.3 การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 1
ฉีดพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0หรือ30-20-10อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตรทุก 7-10 วันจำนวน 2 ครั้ง หรือใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้งช่วยให้ลำไยแตกใบเร็วขึ้น
สำหรับการเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วควรฉีดพ่นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตผสมสังกะสีและแม็กนีเซียม ทุก 10-15วันจำนวน 2-3 ครั้ง
1.4 การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 2,3
การกระตุ้นแตกใบอ่อนเหมือนครั้งที่ 1 และเมื่อใบเข้สู่ระยะเพสลาด อายุ 3 สัปดาห์ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเตรียมการออกดอกสูตร 8-24-24, 14-7-28, 13-13-21 หรือ 15-15-20อัตรา 1-3 กิโลกรัมรดน้ำให้ชุ่ม และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-45-10,12-48-12 หรือ 0-52-34 ทุก 7-10 วันจำนวน 2-3 ครั้ง เพื่อให้ลำไยหยุดการพัฒนาทางใบแต่ สะสมอาหารแป้งและน้ำตาล เพื่อเข้าสู่การการออกดอกครั้งต่อไป

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอนำไปบอกต่อนะคะ

2 Likes