ผมสนใจอยากปลูกมะม่วง รบกวนแนะนำหน่อยคับว่าต้องเลือกต้นพันธุ์ยังไง

ผมสนใจอยากปลูกมะม่วง รบกวนแนะนำหน่อยคับว่าต้องเลือกต้นพันธุ์ยังไง

3 Likes

ดูราก

ส่วนใหญ๋เขาแนะนำให้ดูต้นที่ทาบกิ่ง

1 Like

เอาต้นที่เสียบยอด

1 Like

มันต้องดูยังไงครับ มีวิธีดูไหม

การเลือกต้นพันธุ์มะม่วงสำหรับปลูก

หลังจากที่ได้ตัดสินว่าจะเลือกพันธุ์มะม่วงที่จะปลูกได้แล้วต่อไปนี้การเลือกต้นพันธุ์มะม่วงควรจะต้องพิจารณาดังนี้

2.1 ตรวจแหล่งพันธุ์มะม่วงเชื่อถือได้ ว่ามีการรับรองต้นพันธุ์ที่จำหน่ายออกจากร้านหรือไม่ เพราะอาจจะได้พันธุ์ไม่แท้หรือปลอมปนได้

  • ควรเป็นต้นพันธุ์มะม่วงที่ได้มาจากการเสียบยอดต้นตอมะม่วงแก้ว หรือเป็นต้นกล้าที่ได้จากการทาบกิ่งบนต้นตอมะม่วงแก้วก็ได้
  • ต้นพันธุ์ไม่เก่าแก่ค้างปี ควรเป็นต้นพันธุ์ทำขึ้นใหม่ในปีนั้น อยู่ในถุงเพาะชำที่ใหม่ไม่ฉีกขาด
  • สภาพต้นพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำลายความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตรในภาชนะหรือถุงเพาะชำ 8X10 นิ้ว
  • มีสติกเกอร์พิมพ์ชื่อร้านหรือเรือนเพาะชำ เขียนระบุชื่อพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นต้น
    ต้นทาบกิ่ง
    ต้นเสียบยอด
1 Like