ครับ สองต้นนี้

ครับ สองต้นนี้

1 Like

เอาละครับเข้าใจแล้วมัน
1.เป็นต้นไม้ปลูกข้างบ้าน แสงน้อยการสังเคราะห์แสงน้อย อาหารสะสมไม่เพียงพอ การออกดอกค่อนข้างยาก
2.อายุประมาณ4-5 ปี
3.ปลูกจากเมล็ดทั้งคู่ อายุการตกผล ประมาณ 5-7 ปีใช่มั้ย
การที่ตระตุ้นให้ออกผล หลังอายุเกิน 7ปีแล้วให้ทรมานโดยการสับเปลือกที่ต้นเบาๆเป็นแผลตื้นๆพอถึงเนื้อไม้ สับหว่างกันรอบต้น
ถ้าทำไม่ถูกประมาณเดือนกันยายน ลองใส่ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24 ต้นละ 1.กิโลกรัมแล้วรดน้ำให้ปุ๋ยละลาย แล้งนี้อาจออกผลมาให้เห็น

1 Like

เป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณมากๆครับ