มะนาวพอออกดอกแล้วใบเริ่มงอและค่อยๆแห้งร่วง แก้ยังงัยครับ

มะนาวพอออกดอกแล้วใบเริ่มงอและค่อยๆแห้งร่วง แก้ยังงัยครับ

4 Likes

มีรูปอาการไม๊ครับ มีอาการอื่นๆอีกไม๊

อาการอื่นไม่มี ครับ

มีรอยโรคหรือแมลงเข้าทำลายมั้ย

ไม่มีครับ

ได้รดน้ำพอไหม เหมือนแห้งขาดน้ำ

มดกัดรากไม๊

อาการเหี่ยวทั้งต้นแบบนี้สาเหตุเกิดจากระบบรากผิดปกติ อาจมีแมลงกัดกินราก หรือเชื้อโรคเข้าทำลายราก ทำให้รากดูดแร่ธาตุอาหารและน้ำไม่เพียงพอ พืชคายน้ำมากกว่าการที่รากดูดขึ้นมา อาจจะลองดูที่รอยต่อระหว่างพื้นดินกับโคนต้นว่ามีแผลหรือไม่ ถ้าไม่มีรอยแผล ถ้าเป็นหลายๆต้น คงต้องลองถอนต้นมาสักต้นดูระบบราก เพื่อที่จะแก้ไขให้ถูกจุด