ทวงปาล์มใบเหลืองจะแก้ไขอย่าง

ทวงปาล์มใบเหลืองจะแก้ไขอย่าง

1 Like

มีรูปไม๊ครับ แต่เดาว่าขาดธาตุอาหารบางอย่าง

ทางใบเหลืองในปาล์มน้ำมันมักจะพบบ่อย ในสภาพดินกรด แมกนีเซียมจะถูกตรึงทำใ้บปาล์มจากขอบใบเป็นแนวยาวเส้นกลางใบยังเขียว ทำให้ใบขาดการสังเคราะห์แสง ทำให้ปาล์มโตช้า ผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพ
1.หมั่นนำดินไปตรวจ เพื่อหาสภาพความเป็นกรดด่างของดิน
2.ใส่ปุ๋ยที่มีแมกนีเซียมเช่น ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์ ชึ่งมีแม็กนีเซียม 27%(MgO)
3 .ใส่ปูนแม็กนีไซท์(MgCo3) และโดโลไมท์(MgCo3 +CaCo3)