ขออนุญาตขอความรู้ครับวิธีการปรับน้ำฝนให้เป็นกลาง

ขออนุญาตขอความรู้ครับวิธีการปรับน้ำฝนให้เป็นกลาง

1 Like

ลองใช้พวกถ่าน หิน กรองดูคับ

อาจต้องดูว่าเป็นกรด หรือด่าง กรณีน้ำบาดาลเห็นใช้ปุ๋ยมูลสัตว์กรองก่อน